• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ

На розвиток вітчизняної економіки у 2014 році мали суттєвий вплив як сформовані у попередніх роках зовнішні та внутрішні дисбаланси, так і несприятлива цінова кон’юнктура на зовнішніх ринках, анексія АР Крим і м. Севастополя, торговельні обмеження з боку Російської Федерації та військовий конфлікт на сході України.

Протягом 2014 року економічні показники у східних областях, які мають значну частку у загальноукраїнських показниках, з кожним місяцем все більше погіршувалися та на кінець 2014 року становили: у Донецькій області індекс промислової продукції у грудні 2014 року скоротився на 49,1 відсотка проти грудня 2013 року, у Луганській області – на 83 відсотки; обсяги будівництва за січень–грудень 2014 року зменшилися у Донецькій області на 49,5 відсотка, у Луганській області – на 53,3 відсотка; обсяги роздрібної торгівлі за січень–грудень 2014 року скоротилися у Донецькій області на 37 відсотків, у Луганській області – на 49 відсотків.

У цілому обсяги промислового виробництва в Україні за 2014 рік скоротилися на 10,1 відсотка порівняно з 2013 роком, найбільше в експортоорієнтованих галузях: машинобудуванні – на20,6 відсотка, металургії – на 14,5 відсотка, виробництві хімічної продукції – на 14,2 відсотка.

Збитки великих та середніх підприємств за 2014 рік збільшилися у 4,4 раза до 858,1 млрд. гривень та перевищили прибутки на 523,6 млрд. гривень, що спостерігалося лише у кризовий 2009 рік. Третина підприємств вітчизняної економіки у 2014 році працювала збитково.

За даними Державної служби статистики України, реальний ВВП у 2014 році порівняно з 2013 роком зменшився на 6,8 відсотка. Номінальний ВВП за 2014 рік становив1566,7 млрд. гривень.

З метою коригування накопичених у 2010–2013 роках зовнішніх дисбалансів та з огляду на критично низькі обсяги валютних резервів, Національний банк України розпочав перехід до гнучкого обмінного курсу, в результаті чого середньозважений курс на міжбанківському ринку зріс з8,15 гривень за долар США на початку 2014 року до 15,77 гривень за долар США станом на кінець року.

Зниження цін та попиту на основні товари українського експорту, обмежувальні заходи з боку Російської Федерації та військовий конфлікт на сході країни вплинули на зовнішньоторговельну ситуацію України. За даними Національного банку України, у 2014 році експорт товарів та послуг порівняно з аналогічним періодом попереднього року зменшився на 19,9 відсотка. Зокрема, експорт товарів скоротився на 14,5 відсотка за рахунок машин, устаткування, транспортних засобів та приладів – на 36,4 відсотка; продукції хімічної промисловості – на 26,4 відсотка; чорних і кольорових металів та виробів з них – на 11 відсотків.

Імпорт товарів та послуг зменшився на 28,1 відсотка. Вищі темпи падіння імпорту товарів та послуг ніж експорту зумовлені тривалим зниженням економічної активності та девальвацією гривні. Імпорт товарів зменшився на 29 відсотків за рахунок машин, устаткування, транспортних засобів і приладів – на 40,9 відсотка; мінеральних продуктів – на 28 відсотків; продовольчих товарів та сировини для їх виробництва – на 26,4 відсотка.

Скорочувались ресурси для інвестицій в Україні: загальний обсяг кредитів, наданих юридичним особам у національній валюті, за 2014 рік скоротився на 8,2 відсотка. Чистий відплив прямих іноземних інвестицій, за даними Держстату, за 2014 рік становив 11,1 млрд. доларів США.

Підвищення регульованих тарифів та подорожчання імпортних товарів, у тому числі паливно-мастильних матеріалів, зумовлене девальвацією гривні, спричинили прискорення інфляції. Так, споживчі ціни за підсумком 2014 року зросли на 24,9 відсотка порівняно з груднем 2013 року. Індекс цін виробників у грудні 2014 року підвищився на 31,8 відсотка до грудня 2013 року.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень–грудень 2014 року зросла порівняно з відповідним періодом 2013 року на 6,0 відсотка, але з огляду на прискорення інфляційних процесів, реальна заробітна плата скоротилася на 6,5 відсотка.

Підвищення цін та скорочення реальних доходів населення негативно відбилося на обороті роздрібної торгівлі. За січень–грудень 2014 року скорочення обороту роздрібної торгівлі становило8,9 відсотка.

Тенденції 2014 року поглибились на початку 2015 року.

З початку 2015 року на розвиток вітчизняної економіки продовжували суттєво впливати збереження негативного зовнішньоекономічного фону, несприятлива цінова кон’юнктура на світових товарних ринках, зокрема на основні товари українського експорту – чорних металів, добрив та залізорудної сировини, зернових, застосування торговельних обмежень з боку країн-членів Митного союзу, у першу чергу, Російської Федерації, а також втрата виробничих потужностей, інфраструктури та руйнування господарських зв’язків через військовий конфлікт на сході України.

Всі ці зовнішні фактори призвели до формування тимчасових дисбалансів на валютному ринку, внаслідок чого на початку поточного року в Україні продовжувались девальваційні та інфляційні процеси. Найвищий показник середньозваженого курсу гривні на міжбанківському валютному ринку спостерігався 26 лютого 2015 року у розмірі 30,01 гривень за долар США. З 5 лютого 2015 року було припинено проведення щоденних валютних аукціонів з відмовою від індикативного курсу гривні та підвищено облікову ставку до 19,5 відсотка з 6 лютого і до 30 відсотків з 4 березня 2015 року.

Інфляція за березень склала 10,8 відсотка, а у квітні, із врахуванням підвищення ціни на газ для населення в 5,5 раза, зростання споживчих цін становило 14 відсотків. У підсумку, у річному розрахунку (квітень до квітня) зростання споживчих цін досягло значення у 60,9 відсотка.

Внаслідок вжитих Урядом та Національним банком України заходів із стабілізації фінансової системи, введення тимчасових обмежень на валютному ринку, відновлення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями вже починаючи з травня вдалось забезпечити поступове відновлення фінансової стабільності та зменшення інфляційного та девальваційного тиску.

З травня 2015 року спостерігається уповільнення інфляційних процесів. Так, темпи зростання споживчої інфляції уповільнилися з 60,9 відсотка у квітні 2015 року до квітня 2014 року до46,4 відсотка у жовтні 2015 року до жовтня 2014 року. За підсумком жовтня 2015 року спостерігалася дефляція на 1,3 відсотка порівняно з вереснем 2015 року, що обумовлено зміною у жовтні методики розрахунку цін на природний газ, що використовується для потреб населення. Внаслідок цього у жовтні відбулось зниження споживчих цін на природний газ на 32,6 відсотка.

Протягом травня-жовтня 2015 року середньомісячний офіційний курс, встановлений Національним банком України за результатами торгів на міжбанківському ринку, коливався в межах біля 21 – 23 гривень за долар США. З огляду на стабілізацію фінансової ситуації та поступове уповільнення інфляційних процесів Національний банк України двічі знижував облікову ставку з 30 відсотків до27 відсотків з 28 серпня та до 22 відсотків з 25 вересня 2015 року.

Після п’яти кварталів чистого відпливу прямих іноземних інвестицій у ІІ і ІІІ кварталах 2015 року спостерігався їх приплив в обсязі 1,8 і 1,1 млрд. дол. США відповідно (за даними Держстату), проте в цілому за 9 місяців 2015 року чистий відплив прямих іноземних інвестицій дорівнював1,8 млрд. дол. США.

Завдяки позитивному сальдо інтервенцій Національного банку України на міжбанківському валютному ринку, надходженню коштів від міжнародних фінансових організацій, а також розміщенню державних облігацій України під гарантії Уряду США, отриманню коштів від ЄС та Канади, золотовалютні резерви зросли з 5,6 млрд. дол. США за підсумком лютого 2015 року до13 млрд. дол. США за підсумком жовтня 2015 року.

Також, починаючи з ІІ кварталу 2015 року спостерігається поступова стабілізація економічної ситуації, на що частково вплинули низька порівняльна база ІІ кварталу 2014 року, а також відсутність значних курсових та цінових коливань, адаптація економіки до нових умов господарювання, відносного замороження конфлікту на сході України, переорієнтація виробників з ринку Російської Федерації на ринки ЄС, країн Азії та Африки.

У східних областях протягом останніх місяців спостерігається зростання економічних показників. Так, індекс промислової продукції у Донецькій області у жовтні 2015 року зріс на 8,7 відсотка проти жовтня 2014 року (у вересні 2015 року – на 16,9 відсотка), у Луганській області – у жовтні 2015 року зріс на 23 відсотки до відповідного місяця минулого року (у вересні 2015 року – на 13 відсотків), тоді як у березні 2015 року до березня 2014 року падіння складало 49,4 відсотка у Донецькій та90 відсотків у Луганській областях.

В цілому, якщо у січні–квітні поточного року скорочення обсягів промислового виробництва в Україні становило 21,5 відсотка порівняно з відповідним періодом 2014 року, за підсумком січня–жовтня 2015 року падіння уповільнилося до 15,4 відсотка порівняно з відповідним періодом минулого року, в основному в експортоорієнтованих галузях: машинобудуванні – на 18,2 відсотка, металургії – на 18,9 відсотка, виробництві хімічної продукції – на 17,7 відсотка.

Обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами та організаціями країни за рахунок усіх джерел фінансування, за січень–вересень 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року скоротився на 6 відсотків і становив 160,7 млрд. гривень.

Зменшення інвестиційної активності підприємств зумовило падіння у будівельній галузі на 20,8відсотка у січні–жовтні поточного року порівняно з відповідним періодом попереднього року. Житлове будівництво через високу статистичну базу порівняння, збільшення витрат на будівництво та утримання нерухомості, скорочення інвестиційних ресурсів та реальних доходів населення, з квітня 2015 року почало скорочуватися та за підсумками січня–жовтня зменшилось на 4,1 відсотка проти січня–жовтня 2014 року.

Внаслідок поступової стабілізації ситуації у промисловому виробництві темпи скорочення вантажообігу протягом 2015 року також уповільнилися до 8,4 відсотка у січні–жовтні 2015 року порівняно з відповідним періодом минулого року, зокрема вантажообіг залізничного транспорту зменшився на 8,7 відсотка. При цьому стримуючими факторами для вантажообігу залишаються зниження попиту на його послуги з боку реального сектору економіки та руйнування інфраструктури на сході країни.

За січень–жовтень 2015 року обсяг сільськогосподарського виробництва (що протягом 2014 року залишалося єдиним видом економічної діяльності, що мав позитивні результати діяльності) скоротився на 4,4 відсотка, при цьому у жовтні поточного року цей показник зріс на 0,5 відсотка порівняно з жовтнем 2014 року.

У результаті, за оперативною оцінкою Державної служби статистики України реальний ВВП у ІІІ кварталі 2015 року зріс на 0,7 відсотка порівняно з ІІ кварталом 2015 року з урахуванням сезонного фактору, а порівняно з ІІІ кварталом 2014 року темпи його падіння уповільнилися до7 відсотків (14,6 відсотка – ІІ квартал, 17,2 відсотка – І квартал). Номінальний ВВП у ІІ кварталі становив 449,6 млрд. гривень (І квартал – 367,6 млрд. гривень).

З січня-травня 2015 року спостерігається стійке уповільнення темпів зниження обсягів роздрібної торгівлі, які почали скорочуватися з січня-липня 2014 року.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень–жовтень 2015 року зросла порівняно з відповідним періодом 2014 року на 18,7 відсотка, але з огляду на інфляційні процеси реальна заробітна плата скоротилася на 21,8 відсотка за січень–жовтень поточного року до відповідного періоду 2014 року. При цьому з липня поточного року спостерігалось уповільнення темпів скорочення реальної заробітної плати з 23,9 відсотка у січні-червні 2015 року до січня-червня 2014 року до 21,8 відсотка у січні-жовтні 2015 року до відповідного періоду 2014 року.

Підвищення цін, девальвація гривні та скорочення реальних доходів населення відповідно відобразилось на оборотах роздрібної торгівлі. Незважаючи на уповільнення темпів їх скорочення з травня поточного року, за січень–жовтень 2015 року скорочення обороту роздрібної торгівлі становило 21,7 відсотка до січня–жовтня 2014 року.

За попередніми даними Національного банку України, у січні–жовтні 2015 року експорт товарів та послуг порівняно з аналогічним періодом попереднього року знизився на 29,8 відсотка, а імпорт – на 32,4 відсотка. Вищі темпи падіння імпорту товарів та послуг, ніж експорту, зумовлені тривалим зниженням економічної активності та девальвацією гривні, зниженням споживання енергоресурсів.

Суттєве погіршення умов зовнішньої торгівлі, складна ситуація на сході України та девальвація гривні призвело до скорочення експорту товарів у січні-жовтні 2015 року на 32,6 відсотка до29,1 млрд. дол. США, зокрема мінеральних продуктів – на 51,3 відсотка, машин, устаткування, транспортних засобів та приладів – на 46,6 відсотка, чорних і кольорових металів та виробів з них – на 39,4 відсотка, продукції хімічної промисловості – на 35,5 відсотка.

Імпорт товарів за підсумками січня-жовтня 2015 року скоротився на 34,8 відсотка до31,7 млрд. дол. США (у т.ч. з Російської Федерації знизився на 42,1 відсотка) в основному за рахунок зменшення імпорту продовольчих товарів та сировини для їх виробництва – на45 відсотків, машин, устаткування, транспортних засобів і приладів – на 35,4 відсотка, мінеральних продуктів – на 23,8 відсотка.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у січні-жовтні 2015 року становив324 млн. дол. США проти показника дефіциту у 3,6 млрд. дол. США у січні-жовтні 2014 року.

За оперативними даними Національного банку України, обсяг депозитів у національній валюті за січень–жовтень 2015 року зменшився на 1,2 відсотка, або на 4,5 млрд. гривень до361,3 млрд. гривень, що відбулося за рахунок зменшення залишків на депозитних рахунках фізичних осіб за цей період на 10,9 відсотка до 174,6 млрд. гривень при зростанні залишків на депозитних рахунках юридичних осіб на 9,9 відсотка до 186,7 млрд. гривень.

Обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за січень–жовтень 2015 року знизився на 27,8 відсотка до 14 млрд. дол. США, у тому числі фізичних осіб – на 31,6 відсотка до9,4 млрд. дол. США. Обсяг депозитів юридичних осіб в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за січень–жовтень 2015 року знизився на 18,6 відсотка до 4,7 млрд. дол. США.

За оперативними даними Національного банку України, інтегральна відсоткова ставка за залученими банками депозитами станом на 01.11.2015 становила 11,71 відсотка, підвищившись порівняно з початком 2015 року на 2,41 відсоткового пункту.

За січень–жовтень 2015 року зафіксовано зменшення залишків за кредитами, наданими в національній валюті, на 15 відсотків до 461,8 млрд. гривень через зменшення залишків за кредитами, наданим фізичним особам, на 25,6 відсотка до 79,6 млрд. гривень, та кредитами, наданими юридичним особам, – на 12,4 відсотка до 382,2 млрд. гривень.

Залишки за кредитами в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за січень–жовтень 2015 року скоротилися на 19,8 відсотка до 24 млрд. дол. США, у тому числі фізичних осіб – на 35,2 відсотка до 4,1 млрд. дол. США, юридичних осіб – на 15,7 відсотка до 19,9 млрд. дол. США.

Інтегральна відсоткова ставка за кредитами, наданими фізичним та юридичним особам, за оперативними даними Національного банку України, станом на 01.11.2015 становила17,27 відсотка, підвищившись порівняно з початком 2015 року на 2,84 відсоткового пункту.

Грошова маса станом на 1 листопада 2015 року з початку року збільшилася на 0,2 відсотка до958,7 млрд. гривень.

За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, які враховані при розрахунках прогнозу макроекономічних показників на 2016 рік, очікується уповільнення падіння реального ВВП до 8,9 відсотка за підсумками 2015 року. При цьому очікується споживча інфляція на рівні45,8 відсотка у вимірі грудень до грудня, що зумовить оцінку номінального ВВП в обсязі1981,0 млрд. гривень.

Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2016 рік, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 558, розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за двома сценаріями.

Основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2016 рік було обрано сценарій 1 макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 2 відсотка, збільшення номінального ВВП до 2262,0 млрд. гривень, індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) прогнозується на рівні 112 відсотків, індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 110,4 відсотка. Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців за сценарієм 1 прогнозується на рівні 589,1 млрд. гривень, середньомісячна заробітна плата складе 4 857 гривень та в реальному вимірі збільшиться на2,3 відсотка. Прибуток прибуткових підприємств очікується на рівні 357,6 млрд. гривень. Обсяг експорту товарів і послуг збільшиться на 7,1 відсотка та становитиме 53,9 млрд. дол. США, обсяг імпорту – на 7,3 відсотка і складе 55,5 млрд. дол. США.

Факторами, що позитивно впливатимуть на стан економіки, будуть успішна реалізація економічної програми, яку запроваджуватиме Уряд України за підтримки МВФ та інших міжнародних партнерів, та досягнення макроекономічної стабільності. Крім того, економічний розвиток України відбуватиметься в умовах поглиблення співпраці з Європейським Союзом, що також матиме свій позитивний влив на розвиток як окремих секторів економіки, так і економіки в цілому.

З огляду на те, що економічні реформи реалізуються на тлі ряду суттєвих викликів та ризиків, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України також було розроблено сценарій 2 прогнозу, який передбачає більш песимістичний розвиток економіки порівняно із сценарієм 1. Відновлення економічного зростання може зайняти більше часу та виявитися менш вираженим через існуючі негативні наслідки від конфлікту на сході країни, ризики в фінансовій сфері.

 

Джерело: http://infoprostir.com.ua/?p=72785

Комментарии к материалу

Лучшие материалы

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ