• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Грайте і збільшуйте свою конкурентоспроможність

Глобалізація і широкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій призвели до істотних змін у всій господарського життя і породили ряд принципово нових стратегічних закономірностей розвитку економіки. Ці виклики вимагають нових підходів в управлінні.

Нові закономірності зводяться до наступного. Закономірність №1. Прискорення всього суспільного життя і, насамперед, господарського розвитку. Розвиток глобалізації та інформаційно-комунікаційних технологій привели до того, що істотно прискорюється темп соціально-громадського, і зокрема, соціально-економічного розвитку. Ще 100 років тому бізнесмену, що знаходиться в Гангу, щоб здійснити інвестицію в Сіднеї потрібно було мінімум півроку. Зараз при електронних торгах через інтернет це робиться за кілька хвилин.

Закономірність №2. Скорочення «життєвих циклів» знань. Період заміни знань принципово новими скорочується стрімко. На думку російського професора Анатолія Асаула, вже зараз період заміни знань новими все більш прібліжатіся до періоду навчання у вищому навчальному закладі.

Закономірність №3. Збільшення розширеного відтворення знань і диверсифікація знань.

Перехід від кожного попереднього «життєвого циклу» знань до подальшого розширюється обсяг знань у тій чи іншій предметній області. Причому розширюється він, як правило, в значних обсягах. Так само відбувається значна диверсифікація знань, тобто проникнення знань з однієї предметної області в інші предметні області, їх взаємне переплетення і поява нового знання на основі синергетичного ефекту.

Закономірність №4. Ущільнення подієвості розвитку.

У сучасних умовах час на здійснення тієї чи іншої події істотно скорочується. Зараз в одиницю часу можна в переважній кількості випадків виконати значно більшу кількість завдань, ніж ще півстоліття тому.

Ущільнення подієвості розвитку - це процес, коли в одиницю часу чисто фізично може відбуватися більше подій. Щоб зрозуміти цю закономірність повернемося до прикладу з інвестицією в Сіднеї. Ще століття тому на здійснення такої інвестиції турбувалися півроку. Зараз за півроку можна здійснити мільйони таких інвестиції.

Інтегральним результатом дії всіх цих закономірностей є посилення біфуркаційну, нестабільності розвитку, тобто посилення так званої «економії стресу» або постійних якісних стрибків в економіці.

Тут виникає питання: як ефективно управляти суб'єктами господарства і ефективно розвиватися цим суб'єктам в умовах посиленої «економіки стресу»?

Відповідь на дане питання, з нашої точки зору, полягає в наступному: за рахунок посилення інноваційності управління. Інноваційність управління являє собою постійний пошук шляхів вирішення нових постійно виникаючих інноваційних завдань. Тобто, це фактичний постійний відповідь на нові біфуркаційні виклики.

Тут виникає друге закономірне питання: як підвищити інноваційність управління?

Причому в сучасних умовах для підвищення інноваційності управління підприємств (або будь-яких організаційних структур) вже недостатньо використовувати креативний потенціал керівників і групи провідних фахівців цього підприємства. Для цього необхідно використовувати креативний потенціал якомога більшого числа співробітників підприємства, а в ідеалі всіх співробітників підприємства.

Саме з метою збільшення інноваційності управління авторами розроблено механізм стимулювання креативно-інноваційного потенціалу співробітників підприємств (організаційних структур) - інтелектуально-конкурентна гра «Науково-технічний суд над ідеєю» (далі - ІКД «НТСІ»).

ІКД «НТСІ» складається з ряду операцій, тобто відносно закінчених дій, які певним чином взаємопов'язані з іншими операціями, і в сукупності складають закінчений механізм гри.

Операція 1. На тому чи іншому підприємстві визначається співробітник або підрозділ, на якого покладаються функції з організації ІКД «НТСІ» (далі - організатор ІКД).

Операція 2. Організатор ІКД розробляє положення про проведення ІКД «НТСІ» на даному підприємстві (далі - Положення про ІКД). Зазначене положення обговорюється в колективі, і в доопрацьованому вигляді затверджується керівництвом підприємства. Після того, як Положення про ІКД затверджено керівництвом підприємства, воно набуває статус основного документа, на базі якого проводиться ІКД «НТСІ» на підприємстві.

Операція 3. Зі співробітників підприємства формується група осіб, які братимуть участь в ІКД «НТСІ» (далі - інтелектуальні гравці або ІІ). Причому потрібно прагнути до того, щоб в число ІІ входило якомога більшу кількість співробітників підприємства (в ідеалі - все).

Операція 4. ІІ надається інформація про тієї чи іншої наукової концепції, ідеї, науковому підході, методі управління, методі підвищення ефективності господарювання і так далі, тобто надається той чи інший об'єкт інтелектуальної гри (далі - ОІ). ІІ висловлюють певні «докази» на «захист» і «обвинувачення» ОІ. Причому, один і той же ІІ може за певних умов висловлювати докази і в «захист» і «в обвинувачення» ОІ. Організатор ІКД стежить за процесом гри і виконує функцію своєрідного «судді».

Операція 5. Проводиться аудіозапис (а по можливості відеозапис) всієї гри, щоб потім можна було легко визначити авторство висловлених ідей.

Операція 6. Якщо в процесі ІКД «НТСІ» висловлені ідеї, що відрізняються науковою новизною, то необхідно підтвердити факт і час створення даних ідей. Це можна зробити різними способами. Але, з нашої точки зору, найпростіший і дешевий спосіб підтвердження факту і часу створення ідеї - через процес актування даних фактів.

Це означає, що складається спеціальний акт, в якому вказується, що під час проведення ІКД «НТСІ» в такому-то місці, такого-то числа в такий-то час були сгенерірованни такими-то ІІ такі-то ідеї і надається короткий опис даних ідей. Акт підписується організатором ІКД і всіма гравцями, згенерованого ідеї. Підписи всіх підписали акт завіряються співробітником відділу кадрів або нотаріусом із зазначенням точного часу засвідчення підпису. У разі виникнення спору про авторство ідей, такий акт стане найважливішим доказом у суді відповідно презумпцією авторства, якщо немає доказів іншого.

Операція 7. Серед ІІ за результатами ІКД «НТСІ» проводиться анкетування, щоб виявити їх ставлення до гри і подальші напрямки проведення ігор.

Операція 8. Якщо в процесі ІКД «НТСІ» висунуті ідеї, на основі яких можна створити патентоспроможні розробки, то ці ідеї допрацьовуються, створюється інноваційний продукт і патентується. Якщо в процесі ІКД «НТСІ» формулюються ідеї, що мають теоретичне значення, то на їх основі готуються наукові публікації.

Операція 9. Дана ІКД «НТСІ» закінчується і здійснюється підготовча робота до проведення наступної ІКД «НТСІ».

Організація і проведення ІКД «НТСІ», з точки зору авторів, дозволяють суттєво активізувати креативно-інноваційний потенціал підприємства і дає кожному співробітнику підприємства можливість реалізувати свій творчий потенціал. Причому приймаючи постійно участь у ІКД «НТСІ», співробітник може реалізовувати свій творчий потенціал на постійній основі.

В Університеті економіки та права «КРОК», а також у ряді інших організаційних структур, були проведені інтелектуально-конкурентні гри. За результатами ігр згенеровані ідеї, на основі яких підготовлено п`ять наукових розробок. На дані розробки отримані охоронні документи на об'єкти права інтелектуальної власності. Дві з даних розробок впроваджені в практику господарювання, ще ряд розробок знаходиться в процесі впровадження.

Джерело: http://tehnologii.eizvestia.com/full/...

Комментарии к материалу

Лучшие материалы

Грайте і збільшуйте свою конкурентоспроможність